Chào mừng Quý Đối tác đã đến trang đăng ký kết nối y tế của website www.bvonline.vn do Hội Hành Nghề Y Tư nhân TP.HCM hợp tác với đơn vị tổ chức sự kiện y tế MEO thực hiện.

- Mục đích: đưa thông tin dịch vụ y tế của Quý Đối tác lên website www.bvonline.vn nhằm có thêm 1 kênh truyền thông tiếp thị đến với người dân một cách sâu rộng và uy tín nhất.

- Những thông tin này sẽ được Hội Hành nghề Y Tư nhân TP.HCM tiếp nhận, tiến hành kiểm tra sơ bộ và đăng lên website www.bvonline.vn khi đạt yêu cầu. Quý Đối tác chịu trách nhiệm pháp lý và với bệnh nhân về toàn bộ thông tin do Quý Đối tác cung cấp.

- Quý Đối tác được yêu cầu giảm giá ưu đãi ít nhất 10% chi phí dịch vụ cho bệnh nhân đăng ký sử dụng dịch vụ của Quý đối tác thông quan website www.bvonline.vn (Nhân viên của Hội sẽ liên hệ với Quý Đối tác để cung cấp thông tin bệnh nhân và sắp xếp cuộc hẹn giữa bệnh nhân và Quý Đối tác)